1. ETAPA – KAMENNÁ SVATBA

18. dubna 2021 ( za dodržení protipandemických opatření) nebo kdykoli později
Místo startu:
Letovice, parkoviště koupaliště
GPS:
49.5540542N, 16.5793739E
Trasa je dlouhá 16.5 km

​Motivem první etapy bude návštěva místa skalního útvaru Kamenná svatba nedaleko Svárova.

„Jela kdysi svatba ze Svárova do Vanovického kostela. U nevěstiných rodičů připravila bohatou svatební hostinu vyhlášená kuchařka, která vařila i na knížecím dvoře. Již dávno přešla dvanáctá hodina a kuchařka co chvíli vyběhla na náves, zdali už nejedou. Čas ubíhal a vzácná krmě chladla. To kuchařku zlobilo a zvolala: “ Bodejž by tam zkameněli!“ Všichni přítomní zůstali celí zkoprnělí, neboť v těch dobách se každá kletba vyplnila. Slunce zvolna klesalo za hory, když se vesničané vydali svatebčany hledat. Křížem krážem prošli hvozdy, ale ani stopy po nich nenalezli. Jen u cesty čněly mohutné balvany, které tam až do té doby nikdo nespatřil. Podobaly se kočárům s koňmi. I poznali podle toho, že se hříšná slova kuchařky vyplnila….“

Popis trasy:
POPIS TRASY ( je dobré mít u sebe mapu trasy):
Výchozím místem je parkoviště u koupaliště, odkud se po místních komunikacích Třebětína napojíme na cyklotrasu 5146 a z ní odbočíme vpravo směr Kochov. Po červené trase doběhneme ke Kamenné svatbě. Ještě chvíli po červené a odbočíme vpravo do Drválovic. Proběhneme les Na Písku, kolem studánky permoníků se zajímavými skalními útvary a před vesnicí Kladoruby uděláme odbočku na bývalé lázně Andělka. Zpět po zelené na Kladoruby a stále po značce do cíle.

MAPKA: 

 

Soubor GPX na stáhnutí