5. etapa KOB 2021 – KANIBALSKÁ

Neděle 7.11, v 11:00 hodin (nebo kdykoli jindy)

Místo startu: Vchod do kunštátského zámku (Kunštát na Moravě)
GPS: 49.5024014N, 16.5117606E
Trasa je dlouhá 16.3 km

 

V závěrečné etapě zamíříme na Kunštátsko a trošku napravíme dosud neprávem opomíjenou pozornost k této pozoruhodné oblasti. Kromě historie a krásné okolní přírody je také rodiště mnoha významných osobností. Založení Kunštátu je spjato s Kunou z Kunštátu, příslušníkem významného moravského panského rodu, jenž v dějinách zemí Koruny české sehrál zcela mimořádnou úlohu a pocházel z něho jediný volený český král z řad šlechty – Jiří z Kunštátu a z Poděbrad.

Pověst:
„Léta 1517 měsíce ledna umřel v Kunštátě rychtář, člověk urozeného pana Hynka Bočka z Kunštátu. A ten rychtář byl víry boží pod obojí spůsobou. Z té příčiny farář kunštátský s kněžími svými, jsa strany římské, nechtěl mu dáti pohřebu na krchově, pravě, že kacíř jmá pohřben býti pod šibenicí nebo u stínadel. I rozkázal pan Boček toho umrlého rychtáře rozsekati a nadělati z něho krmí vařených a pečených a zval toho faráře s kněžími k obědu a dal jim toho rozsekaného, vařeného a pečeného rychtáře k jídlu. Po obědě pak žádal jich, aby rychtáře dopustili na krchově pohřbíti, a když vždy odpírali, lál jim a řekl: ‚Jste sami kacíři zvyvedení! Nechtěli jste ho pohřbíti na krchově, i žrali jste jej a pohřbili v svých břiších. I vyhnal je ze zámku a ostatky toho rychtáře kázal na krchově pohřbíti, jsa osobně přítomen toho.“
Takto to sepsal Mikuláš z Práchňan. Byl současníkem příběhu kunštátského rychtáře, tak i pravděpodobné, že historka, která kolovala po celém království, mohla mít reálný základ.

Popis trasy:
Start etapy je před vchodem na nádvoří zámku. Oběhneme zámeckou zahradu a po cyklotrase Halasovo Kunštátsko seběhneme na modrou turistickou trasu směr Touboř. Po prudkém stoupání před vesnicí odbočíme vpravo, krátce po silnici a po 200 metrech vlevo po okraji lesíku přiběhneme na silnici směr Hluboké. Červená turistická trasa nás přivede ke kapličce. Zde odbočíme vpravo na cyklotrasu 5145. Asi 400 metrů za požární nádrží odbočíme na polní a lesní cestu vpravo. Ta nás přivede na začátek Křížové cesty P.MUDr. Ladislava Kubíčka. Z vrcholu pokračovat lesní cestou podle mapy a napojit se zpět na cyklotrasu. Kdo má obavy z bloudění, může se vrátit zpět na cyklotrasu k odbočce. Cyklotrasa nás přivede ke kapličce v Rozseči. Zde z cyklotrasy odbočíme na chvíli vpravo, přčeběhneme hlavní silnici a opět se na ni napojíme.Za Makovem míjíme odbočku na Petrov a stále rovně po silnici doběhneme do Sychotína.Běžíme vlevo směr náměstí a Zámeckou ulicí se dostaneme do cíle, který je zároveň místem startu.

MAPKA: 

 

Soubor GPX na stáhnutí