Pozvánka okem a kamerou dobrodruha

Pozvánka okem a kamerou dobrodruha28.5.2019
Michal Hubert poslal pozdrav z Islandu a nejen to. Natočil a zpracoval parádní výzvu k účasti v kulatém 20.
ročníku soutěže Okem dobrodruha. Loni společně s Bětkou Nedvědovou zaslali snímek z daleké Tongy, který byl
oceněn první cenou. Letos se však rozhodli nepřihlásit a namísto toho motivovat nové účastníky. Nemusíme
však truchlit z neúčasti těchto tradičních a úspěšných soutěžících. Po „dlouhých“ dvou letech budou na Rajbase
opět osobně a podělí se s námi o své pestré zážitky z Nového Zélandu.