Kniha, která mě ovlivnila

KNIHA, KTERÁ MĚ OVLIVNILA A INSPIROVALA (NEJEN) K DOBRODRUŽSTVÍ
Kniha není jen sešitý nebo slepený svazek listů, popsaný nebo potištěný textem a obrázky… Knihy nás provází od dětství a často se staly i součástí našich životů. Někomu třeba i zásadně ovlivnily život a snad všechny z nás přinejmenším inspirovaly k malým i velkým dobrodružstvím.
Jaké knihy a kteří autoři pro takovou inspiraci byli zásadní pro organizátory, příznivce a vystupující na 21. ročníku festivalu Rajbas?

Tohle téma je spojující linkou všech letošních festivalových akcí. Představování jsme začali symbolicky na  „Světový den knihy“.  V tento den probíhají akce s cílem zdůraznit magickou sílu knihy, která je i v době internetu schopna vytvářet mosty mezi generacemi a napříč kulturami.  Nezustaneme však jen u jednoho dne a nepůjde jen o pouhé vzpomínky na naše klukovské i holčičí doby, kdy jsme hltali Foglarovky, Mayovky, Verneovky, knihy Arthura Ransome, E.T. Setona a ostatní z edice Knihy odvahy a dobrodružství.

Chceme připomenout, že knihy zůstávají zdrojem zábavy, ale i úžasnou inspirací a prostředkem výchovy, prostředím pro sdílení zážitků a znalostí, porozumění a otevřenosti k různorodému světu.

 


 

No post found

21.ročník festivalu RAJBAS chce připomenout, že knihy byly a zůstávají nejen zdrojem zábavy, ale i úžasnou inspirací a prostředkem výchovy, prostředím pro sdílení zážitků a znalostí, porozumění a otevřenosti k různorodému světu. Každý týden představujeme knihu některého z organizátorů, příznivců či vystupujích.