Partneři 2

Festival probíhá pod patronací starosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy