Alej blanenských osobností

Alfons Lakota

Alfons Lakota se narodil 30. října 1921 v Těchově. Během okupace se účastnil odbojové činnosti za kterou byl vězněn v táboře nucených prací nedaleko od Vídně. Odtud uprchl k partyzánům do Jugoslávie, kde byl zajat a předán gestapu, kteří jej po krutém mučení poslali do koncentračního táboru v Dachau. V roce 1946 se stal příslušníkem SNB a byl zařazen jako hlídkový příslušník v Blansku. Dne 29.října 1967 stíhal dva vojenské zběhy ozbrojené samopaly, kteří v opilství zranili palbou několik náhodných chodců. Aby zabránil ohrožení dalších občanu, rozhodl se praporčík Lakota ke statečnému zákroku, při kterém byl jedním ze zběhu zastřelen. Prezidentem republiky mu za jeho neohroženost, rozhodnost a snahu zachránit další životy udělil vyznamenání „Za statečnost“ in memoriam.


Anna Dražilová

Anna Dražilová se narodila v roce 1935 v Šaraticích. Od svých deseti let se věnuje slámovým kraslicím, které jsou charakteristické pro oblast Hané. Od roku 1958 učí techniku slámových kraslic jak děti, tak dospělé v Blansku. Své umělecké díla vystavuje v Galerii města Blanska, ale také v zahraničí např. v Berlíně, Itálii, Rakousku a Španělsku. V roce 2015 získala Cenu města Blanska za kulturu.


Antonín Júračka

Antonín Juračka se narodil 26. ledna 1927 v Doubravicích nad Svitavou. Byl uznávaným kreslířem, malířem, ilustrátorem, grafickým designérem a také kurátorem mnoha výstav na Blanensku. V počátcích své kariéry tvořil originální propagační materiály pro ČKD Blansko. Jeho díla byla vystavována v Blansku, Brně, Praze ale také v zahraničí – v Polsku, Itálii, Německu, Mexiku a Japonsku. Zemřel 12. února 2005.


Antonín Molek

DOPLNIT


Antonín Petlach

Antonín Petlach se narodil 7. ledna 1929 v Blansku. Je projektantem vodních turbín, houslistou, sokolem a plavcem. Mezi jeho nejznámější projektovaná díla patří největší přečerpávací vodní elektrárna ve střední Evropě – Dlouhé stráně v Jeseníkách. Pracoval také na zakázkách v Americe, Maďarsku, Finsku, Maroku, Brazílii nebo Německu. V roce 2019 získal Cenu města Blanska za celoživotní dílo v technické oblasti.


Bohuslav Koutecký Kocour

Bohuslav Koutecký přezdívaný Kocour se narodil 9. dubna 1951 v Kladně. Vystudoval lesnickou fakultu na Mendelově univerzitě. Patří mezi objevitele Amatérské jeskyně a je spoluzakladatelem speleologické záchranné služby. V současné době se zabývá monitoringem ohrožené flóry moravského krasu.


Erich Roučka

Narodil se 30. října 1888 ve Velkém Meziříčí. Byl významným vynálezcem, technikem, biochemikem a továrníkem. V roce 1911 založil první středoevropskou továrnu na výrobu elektrických měřících přístrojů v Blansku (pozdější Metra Blansko). V roce 1929 založil podnik na výrobu parních kotlů v Brně-Slatině. Zemřel 16. března 1986 v Elzedorfu u Norimberku.


Eva Kupová

Eva Kupová se narodila v roce 1933 v Brně. Vystudovala Vyšší školu uměleckých řemesel v Brně. Pracovala jako výtvarnice v Okresním domě osvěty Blansko a poté jako pedagožka v základní umělecké škole Blansko. Je spoluzakladatelkou Cen města Blanska za kulturu. V současné době působí v divadle Kolárka.


Florian Koudelka

Narodil se 29. dubna 1862 v Brně. Byl zvěrolékařem, archeologem, speleologem, paleontologem, historikem a publicistou. Zasloužil se o příznivý vývoj českého zvěrolékařství, archeologie a speleologie. Pracoval na archeologických výzkumech jeskyní Hádeckého údolí (jeskyně Pekárna, Švédův stůl a Vlčí jeskyně). Zemřel 10. června 1921 ve Vyškově.


František Křenek

Narodil se 21. srpna 1863 v Předhradí u Skutče. Byl nadšeným příznivcem a propagátorem krás Blanenska a také dlouholetým předsedou blanenského odboru Klubu českých turistů. Naplánoval a zřídil nové turistické cesty. Během 2. světové války byl členem odbojové skupiny Obrana národa, v září 1941 byl zajat a uvězněn gestapem. Dne 23. března 1943 byl popraven v koncentračním táboře Osvětim. Na jeho počest byl vybudován pomník na turistické trase mezi Skalním Mlýnem a Macochou.


František Pokorný

Narodil se 31. srpna 1933 ve Zlíně. František Pokorný byl československých basketbalistou, hrál za klub Spartak ZJŠ Brno/Zbrojovku. V basketbalové lize hrál 14 sezón, a to od roku 1954 do 1968. S týmem Spartak ZJŠ/Zbrojovka se zúčastnil čtyř ročníku Poháru evropských mistrů s nejlepším umístěním na druhém místě. Byl čtyřikrát mistrem a třikrát vicemistrem Československa. Zemřel 6. ledna 2014 v Blansku.


Honza Popelka

Narodil se v roce 1950. V osmdesátých letech získal několik ocenění za amatérské dokumentární, hrané a animované filmy. Kamera ho přivedla i do jeskyní, kde se mu zalíbilo natolik, že se stal členem speleologické skupiny Plánivy. Po revoluci založil elektro firmu a získal prostředky na zakoupení moderní digitální filmové techniky. Tím začala jeho práce v oblasti televizní tvorby. Přestože ve svém studiu nebo při natáčení tráví většinu času, ponechává si prostor i pro tvůrčí činnost. V jeho produkci tak vznikají zajímavé díla od cestopisných dokumentů až po videoklipy hudebních skupin.


Hugo Václav Sáňka

Narodil se 26. března 1859 v Černé Hoře u Blanska. Vystudovaný učitel, který byl zároveň i blanenským kronikářem, speleologem a archeologem. Byl podporovatelem, informátorem a ochotným spolupracovníkem pro mnohé archeology a speleology v Moravském krasu. Zemřel 6. února 1929 v Blansku.


Igor Audy

Narodil se 15. ledna 1941 v Brně. Speleologii se začal věnovat od roku 1958, a to především fotografování a dokumentaci jeskyní. Byl iniciátorem založení skupiny Topas, jež se stala jednou ze zakládajících organizací ČSS. Podílel se na dokumentaci Moravského krasu pomocí pasportizace 1 250 jeskynních vchodů v celém regionu, posléze také mapováním jeskyní Pustého žlebu. Pod jeho vedením byl vydán souhrnný atlas, obsahující 409 map jeskyní Pustého žlebu. Je autorem odborných skript “Fotografování v podzemí”. V roce 1993 vydal vlastní obrazovou knihu „Čas a kámen“ a jeho snímky lze nalézt také v desítkách dalších publikací s jeskyňářskou tématikou. Své chemické vzdělání zúročil při vývoji osvětlovacích složí velkých podzemních prostor. Zemřel 18. května 2017.


Jan Bobr Pořízek

Jan Pořízek přezdívaný bobr se narodil v roce 1958. Svou přezdívku získal jakožto stavař, který se věnuje budování konstrukcí především z dřeva. Jeho celoživotní vášní je skauting, s přáteli založil skautské středisko Světla Blansko. Společně s dalšími skauty obnovil mnoho tradic například klapaní a předávání betlémského světla v adventním čase na blanenské radnici.


Jan Knies

Narodil se 26. listopadu 1860 v Tasově. Byl významným moravským učitelem a badatelem, věnoval se zejména archeologii a speleologii. Proslavil se napsáním několika dílů publikace „Vlastivěda moravská“, mezi významné počiny patří jeho archeologické a paleontologické výzkumy v řadě krasových oblastí a v dalších lokalitách na Moravě. Své nálezy a další exponáty prezentoval veřejnosti v malém krasovém muzeu, které nechal postavit na vlastním pozemku ve Sloupě v Moravském krasu. Zemřel 5. března 1937 v Brně.


Jan Kunc

Jan Kunc se narodil 27. března 1883 v Doubravici nad Svitavou. Byl český hudební skladatel a pedagog. Byl žákem skladatele Leoše Janáčka, působil na varhanické škole v Brně a také jako ředitel brněnské Státní konzervatoře. Za svůj život zkomponoval na osmdesát skladeb, byl autorem znělky Rádia Vatikán a oficiální harmonisace Československé státní hymny v roce 1935. Zemřel 11. září 1976 v Brně.


Jaromír Ula Roučka

Žádné informace


Jaroslav Bakeš

Narodil se 16. září 1871 v Blansku. Byl chirurgem, přírodovědcem, badatelem a filantropem. Společně se svou matkou a dcerou založil Dům útěchy, první léčebný onkologický ústav v republice, dnes známý jako Masarykův onkologický ústav. Mimo své lékařské dovednosti byl také uznávaným sběratelem minerálů, svou sbírku odkázal Moravskému zemskému muzeu v Brně. Zemřel 6. října 1930 v Nadworné v Polsku.


Jaroslav Krejčíř

Jaroslav Krejčíř se narodil 29. září 1964. Během studia na VŠ ho zaujal baseball. Společně s přáteli založil v roce 1988 baseballovy a softballový klub TJ Olympia Blansko. Další zkušenosti získal na stáži v klubu Atlanta Braves. Trénoval mužskou a mládežnickou reprezentaci. Od roku 2008 se věnuje trénování děti a chodu klubu Olympia Blansko.


Jaroslav Parma

Narodil se v roce 1939. Během středoškolských studií hrál divadlo a publikoval své první články v Mladé frontě. Pracoval jako zpravodaj v Lidové demokracii, později se stal redaktorem týdeníku Nový život v Blansku. Po normalizaci pracoval v zemědělství, k novinářské práci se vratil po dvaceti letech jako šéfredaktor deníku Týden u nás. Věnoval se také fotografování, moderování besed, spolupráci s blanenským muzeem ve výzkumu a natáčení rozhovoru s osobnostmi. Zemřel 6. května 2008, v roce 2009 získal Cenu města Blanska za kulturu, in memoriam.


Jaroslav Štěrbáček

Narodil se 12. února 1913 v Dolní Lhotě. Vojenskou kariéru započal v Prostějově, v roce 1938 byl jmenován pilotem-letcem v hodnosti poručíka. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava odjel do Francie, kde stal stíhačem ve francouzské peruti. Po porážce Francie v roce 1940 se stal příslušníkem 310. československé stíhací perutě. Dne 31. srpna 1940 padl v boji za Velkou Británii. Po smrti byl povýšen na štábního kapitána a od prezidenta Edvarda Beneše mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam.


Jindřich Wankel

Narodil se 15. července 1821 v Praze. Byl lékařem, antropologem a archeologem. Věnoval se podrobně zkoumání historie a dějin Moravského krasu. Své výzkumy a vědeckou činnost publikoval ve více než 60 pracích. Nejvíce se proslavil objevem halštatského knížecího hrobu či obětiště v Byčí skále. Zemřel 5. dubna 1897 v Olomouci.


Jiří Ošlejšek

Narodil se v roce 1959. Atletice se věnoval od roku 1974, začínal s diskem , zkoušel oštěp, běh na 400 metrů, desetiboj a hlavně 110 a 400 metrů překážek. Od roku 1978 trénoval deset let atletiku, k trénování se opět vrátil v roce 2003 v oddíle ASK Blansko. Pod jeho vedením vyrostla spousta skvělých atletů, za svou poctivou a obětavou práci získal řadu ocenění. Zemřel 16. listopadu 2020.


Jiří Polášek

V roce 1928 se v Brně narodil Jiří Polášek, který je neodmyslitelně spjat s Blanenským divadlem. V blanenské tiskárně, jejíž spolumajitelem byl jeho otec, se vyučil typografem a poté se stal absolventem státní grafické školy v Praze. Počátek jeho režisérské, scénografické a dramaturgické činnosti se váže k roku 1955, díky uvedení Čapkovi Matky a Nezvalovi Manon Lescaut. Během svého profesního života vytvořil minimálně 40 scénografických a kostýmních návrhů právě pro Blanenské divadlo.


Jiří Šlechta

Doplnit


Jiří Truhlář

Pan Truhlář je dobře znám z lesnického prostředí. Narodil se 2. září 1933 a zemřel 31. července 2020. Vystudoval brněnskou lesnickou fakultu a postupně se vypracoval na pozici v taxační službě Školního lesního závodu brněnské lesnické fakulty (dnešní Školní lesní podnik „Masarykův les“ ve Křtinách). 33 let zastával pozici vedoucího účelového oddělení školního zařízení. Svoji pracovní aktivitu ponořil do vytvoření sítě demonstračních objektů různého hospodářského zaměření a pěstebních postupů v oblasti ŠLP.


Josef Čech

Narodil se 8. září 1844 v Konicích u Prostějova. Byl lékárníkem a badatelem a zejména všestranně vzdělaným člověkem. Věnoval se vyhledávání, těžbou a analýzou užitečných nerostů na Moravě, zkoumal také chemické složení minerálních pramenů ataké publikoval články v odborných časopisech. Mezi jeho známé knihy patří Dějiny města Blanska, která se jako první zaměřuje primárně pouze na Blansko. Pan Josef Čech zemřel 30. prosince 1917 v Blansku.


Josef Krupa

Narodil se 27. března 1935 v Ostravici. Josef Krupa je nejstarším aktivním evropským kulturistou. Vyučil se uměleckým slévačem. Věnoval se atletice, později fotbalu, který vykonával aktivně do 35 let. Po ukončení fotbalové kariéry se začal věnovat kulturistice. Jako trenér i aktivní závodník byl v šedesátých letech u zrodu oddílu kulturistiky v Blansku. Jeho svěřenci získali více než dvacet domácích mistrovských titulů a z republikových šampionátů přivezli přes padesát medailí. Josef Krupa se stal ve veteránských kategoriích dvakrát mistrem republiky.


Josef Merta

Josef Merta je předsedou spolku LAVINA v Blansku, která od března 2015 poskytuje také potravinou pomoc potřebným. Cílovou skupinou jsou lidé ohrožení chudobou, sociálně vyloučení, lidé bez domova nebo rodiny s dětmi v tíživé situaci na Blanensku. Spolek Lavina je historicky prvním partnerem Potravinové banky Brno.


Josef Opletal

Narodil se 20. listopadu 1863 ve Studenci u Prostějova. Byl významným lesníkem a také prvním ředitelem Státních lesů a statků v Československé republice. Jako jeden z prvních prosazoval, že les není pouze zásobárna dřeva, ale je zapotřebí umět les pěstovat a chránit. Mimo jiné byl také profesorem lesní těžby a spoluzakladatelem Lesnického Slavína. Zemřel 18. prosince 1953 v Brně.


Josef Pilnáček

Narodil se 9. února 1883 v Černé Hoře. Byl nejplodnějším historickým moravským spisovatelem oboru topografie, genealogie a heraldiky. Jeho „Paměti města Blanska a okolních hradů“ jsou stále aktuální pro studium historie Od mládí se horlivě zabýval dějepisnými studiemi a jeho zájem se obracel především ke středověkým dějinám a rodnému kraji. Za svého života shromáždil neuvěřitelné množství pramenů, které se staly podkladem jeho monumentálního díla „Staromoravští rodové“. Zemřel 21. prosince 1952 ve Vídni.


Karel Ježek

Narodil se 11. února 1851 v Blansku. Byl spoluzakladatelem průmyslového prosperujícího podniku K.& R. Ježek, která vyráběla zemědělské stroje. Zásadně se tímto podíleli na rozvoji města. Karel Ježek byl také dlouholetým starostou Blanska a měl významný vliv na povýšení Blanska na město v roce 1905. Zemřel 7. ledna 1919 v Praze.


Karel Josef Maška

Narodil se 28. srpna 1851 v Blansku. Byl středoškolským učitelem a významným moravských archeologem. Je objevitelem štramberských paleolitických lokalit jeskyně Šipka, Čertové díry a hromadného hrobu asi dvaceti jedinců lovců mamutů v Předmostí. V jeskyni Šipka nalezl v roce 1880 část spodní čelisti dítěte neandrtálského typu. Jeho objev byl prvním tohoto druhu na území Rakouska-Uherska. Zemřel 6. února 1916 v Brně.


Karel Musil

Karel Musil je znám především svým odvážným činem, a to zneškodněním výbušniny na železničním mostu u Ježkovy továrny, který dne 9. května 1945 chtěli němečtí vojáci vyhodit do povětří.


Karel Reichenbach

Narodil se 12. února 1788 ve Stuttgartu. Byl doktorem filozofie, chemikem a krasovým badatelem. Působil v Salmových železárnách, zprvu jako zaměstnanec později jako ředitel. Věnoval se také speleologii, napsal geologické pojednání o blanenském okolí a vytvořil první geologickou mapu Blanenska. S jeho jménem je také spojen objev parafínu. Zemřel 19. ledna 1869 v Lipsku.


Karel Rodkovský

Narodil se 30. července 1879 V Rájci nad Svitavou. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1911 si otevřel v Blansku advokátní kancelář. Starostou Blanska se stal v roce 1923 a funkci vykonával až do roku 1939. Během jeho starostování došlo v Blansku k řadě významných proměn např. k výstavbě sokolovny, nové budovy měšťanských škol a pošty. Dále také k budování kanalizace a městského vodovodu, otevření nového hřbitova, přenesení a stavbu dřevěného kostelíka či odkoupení hospodářského dvora Salm-Reifferscheidtů do majetku města. Zemřel 15. března 1960 v Brně.


Karel Stloukal

Narodil se v roce 1953?. Byl trenérem atletiky a zakladatelem atletického oddílu ACT leraK Blansko. Začínal jako hokejista, ale brzo ho zaujala atletika, zejména hod diskem. Závodil za Metra Blansko, ale především se věnoval trenérské činnosti. Zemřel v roce 2017.


Karla Bufková – Wanklová

Narodila se 7. února 1855 v Blansku. Byla autorkou knih pro mládež a divadelních her. Zabývala se zejména sběrem hudebního folkloru a moravských lidových pověstí a tradic. Zemřela 29. listopadu 1941 v Praze.


Karolina Meineke

Narodila se 27. listopadu 1768 v Hildesheimu do rodiny barona, pozdějšího generála Johanna von Linsingen. V roce 1790 se seznámila s princem Vilémem, synem anglického krále Jiřího III, za kterého se v roce 1791 tajně provdala. Britská královská rodina odmítla Karolinu přijmout, proto došlo k rozvodu. Později se vdala za lékaře Adolfa Meineke. Zemřela 31. ledna 1815 v Blansku.


Leoš Štefka

Narodil se 11. června 1953. Pracoval 40 let ve funkci vedoucího správy CHKO Moravský kras. Během své kariéry se zasadil o uzavření Pustého a Suchého žlebu pro automobilovou dopravu.


Luboš Stříbrcký

Narodil se 3. června 1933 v Blansku. Byl malíře, kreslířem, grafikem a pedagogem. Vystudoval vyšší pedagogickou školu s aprobaci pro výuku čestiny a výtvarné výchovy. Pracoval na základní škole v Blansku. Maloval, kreslil a zachycoval to, co ho těšilo a obklopovalo – místa, lidi, přírodu, pocity a prožitky (cykly ročního období, motýly, katedrály…). Zemřel v roce 2020.


Ludvík Daněk

Narodil se 6. ledna 1937 v Hořicích u Blanska. Ludvík Daněk byl olympijským vítězem a rekordmanem v hodu diskem. Začínal jako skokan a běžec na lyžích. Hodu diskem se začal věnovat v osmnácti letech. Závodil za klub Zbrojovka Brno, poté ve Spartě Praha. Za svou kariéru třikrát ustanovil světový rekord a zúčastnil se čtyř olympijských her, ze kterých si přivezl zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Zemřel 15. listopadu 1998 v Horní Bečvě.


Marek Audy

Narodil se v roce 1969 v Brně. Je speleologem a fotografem. Vystudoval strojní fakultu VÚT v Brně. Je majitelem Vydavatelství Audy , která se věnuje fotografii, grafice a vydávání knih. Zorganizoval několik speleologických výzkumných expedic do pískovcového krasu na stolové hory Venezuely. Věnuje se také objevování a fotografování jeskyní na Balkáně a výzkumu jeskyní v Moravském krasu.  


Marie Salmová

Narodila se 17. srpna 1931 v Rájci nad Svitavou. Je starohraběnkou z moravské linie šlechtického rodu Salm-Reifferscheidtů. Od roku 1992 usiluje v restitučních sporech o navrácení rodového majetku včetně zámku v Rájci nad Svitavou.


Marko Zahradníček & Milan Šlechta

Marko Zahradníček se narodil 23. listopadu 1943. Milan Šlechta se narodil 26. října 1944. Patří mezi objevitele Nové amatérské jeskyně v Moravském krasu. Oba amatérští speleologové tragicky zahynuli 29. srpna 1970 v důsledku bleskové povodně, při které se zvedla hladina Bílé vody a Sloupského potoka a zaplavila prostory amatérské jeskyně. Oba speleologové byli o čtyři dny později nalezeni bez známek života.


Martin Kříž

Narodil se 14. listopadu 1841 v Lišni. Byl právníkem. Mezi jeho záliby patřila speleologie, paleontologie a archeologie. Zabýval se paleogenezii jeskyní Moravského krasu, detailně zpracoval paleontologii vymřelé jeskynní fauny. Také spolupracoval s Florianem Koudelkou na několika publikacích, které poskytovaly hlubší a podrobnější znalosti o řadě významných krasových lokalit.


Milan Dany Daněk

Milan Daněk se narodil v roce 1962. Je sociálním pedagogem, publicistou, cestovatelem, filmařem a nadšeným běžcem dlouhých tratí. Také je zakladatelem a šéfem blanenského festivalu filmů, setkání a dobrodružství Rajbas. Se svou přítelkyní Alenou Žákovskou již procestoval kus světa za přírodními národy – Pygmeji v Kongu, indiány v Amazonii, v Laponsku, Thajsku, na Sibiři, Borneu nebo v Austrálii. Čtyřikrát navštívili pralesy Nové Guinee. Z jejich materiálů vzniklo několik dokumentárních filmů.


Miroslav Kubeš

Narodil se 28. dubna 1940 v Českých Budějovicích. Pracoval v První brněnské strojírně, kde spolu s dalšími kolegy a tatínkem založil v roce 1960 speleologický klub. Rovněž byl v roce 1978 jedním ze zakládajících členů České speleologické společnosti. Byl také dlouholetým předsedou speleologické skupiny Křtinské údolí a podílel se na zpřístupnění jeskyně Výpustek pro veřejnost. Zemřel 26. prosince 2020 ve věku osmdesáti let.


Miroslav Meddy Jirůšek

Miroslav Jirůšek byl tramp, zakladajícím členem trampské osady Luha, jež vznikla v roce 1971 spojení T. O. ÚSVIT a T. O. STOPA. Zemřel 11. října 2011.


Mojmír Strachoň

Narodil se v roce 1948 a od roku 1968 převzal vedení 1. skautského oddílu, kdy mu byla udělena přezdívka Kníže. V roce 1970 byla ovšem existence Junáka oficiálně zakázána. Za jeho obnovení roku 1989 vděčíme právě panu Strachoňovi, který zemřel 18. května 2020 ve svých 72 letech.


Petr Chalupa

Narodil se v roce 1945 a už od mládí se zajímal zejména o zeměpis a Latinskou Ameriku. Tyto své záliby spojil do jednoho balíčku díky cestování a výuce na vysokých školách. Jeho největší láskou je stále Latinská Amerika, které byla věnována také výstava fotografií v Městské knihovně Blansko pořádaná na začátku roku 2011. Cestu do těchto koutů naší Země podnikl několikrát, a také proto uspořádal další sérii besed například o Expedici Bolívie – Peru 2011.


Petr Němec

Významný kardiochirurg narozený 23. srpna 1954 v Brně. Počátek kariéry započal v Brně jako cévní chirurg, poté přešel na místo kardiochirurga. V roce 2019 mu byla udělena Cena města Blanska za přínos v oblasti vědy a techniky i v oblasti záchrany lidských životů. Provádí zejména transplantace srdce, ledvin a jater. Některé náročné operace vykonal jako vůbec první v republice a výborně reprezentuje také v zahraničí.


Robert Sedlák

Narozen 4. června 1903 v obci Veselice. Zajímal se o loutkové i ochotnické divadlo, o historii svého okolí a také o zhotovení vlastní knoflíkové harmoniky – heligónky. Své okolí miloval natolik, že se stalo hlavním tématem jeho knih.


Rudof Musil

Narozen 5.května 1926 v Brně, kde po vystudování Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity započal kariéru v Moravském zemském muzeu. Zde také v letech 1972 – 1977 zastával pozici ředitele. V mládí byl také amatérský jeskyňář, což jej postupem času přivedlo na dráhu dnes významného člověka v oblastech geologie a paleontologie. Je autorem knih např. Morava v době ledové a Moravský kras – Průvodce Josefovským a Křtinským údolím.


Tomáš Prnka

Římskokatolický kněz a duchovní správce poutního místa Křtiny narozen 14. února 1926. Zemřel 29. března 2013. Na kněze byl vysvěcen roku 1950 v soukromé biskupské kapli v Brně na Petrově. Velkou zásluhu má na renovaci křtinského poutního chrámu Jména Panny Marie.


Vašek Kolář

Šestinásobný mistr světa v biketrialu v hlavní kategorii Elite se narodil v Blansku 1.dubna 1991. Je předsedou klubu ÚAMK Biketrial Blansko, za který také závodí. V roce 2006 se stal nositelem Ceny Jihomoravského kraje v oblasti mládežnického sportu a dále byl oceněn v anketě Sportovec roku pro okres Blansko i Jihomoravský kraj.


Věra Bušová-Gilková

Vynikající atletka, která ještě jako žákyně překonala krajský žákovský rekord na trati 300 m. Do republikových tabulek se zapsala jako dorostenka s časem 1:16,7 minuty na trati dlouhé 500 m. Nejlepších časů dosáhla v kategorii juniorek, kdy například zvítězila na trati 800 m s časem 2:10 minuty. Svůj osobní rekord zaběhla na trati 400 m v podobě času 57,0 vteřin. Několikrát se také dostala do reprezentace ČSSR. V roce 1973 po narození syna Erika ovšem tragicky umírá.


Vítězslav Štrajt

Pan Štrajt se již 50 let věnuje tréninku nadějných plaveckých závodníků za ASK Blansko. Dosáhl druhé trenérské třídy.


Vladimír Skoták

Strážmistr státní policie, rodák z Blanska, který padl v říjnu 1938 při obraně čs. pohraničí.


Vojtěch Říha

Vojtěch Říha se narodil 15. ledna 1888 ve Zdravé Vodě. Byl učitelem a československým legionářem. Zúčastnil se bojů u Terronu a byl povýšen na poručíka. Po první světové válce se vrátil k učitelskému povolání, a to až do 1. září 1939, kdy byl zatčen gestapem jako rukojmí za obyvatele Blanska. Druhou světovou válku prožil v koncentračním táboře Dachau a Buchenwald. Po návratu do Blanska pracoval do roku 1948 na postu ředitele měšťanské školy, poté odešel na penzi. Zemřel v Blansku 13. září 1968.


Vratislav Grolich

Narodil se 18. října 1931 v Kroměříži. Působil jako učitel v Rýmařově, načež v roce 1959 zakotvil natrvalo v Adamově, kde začal rozvíjet svou vlastivědnou činnost spojenou s vydáváním časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. V Blansku zprvu vyučoval latinu a dějepis. V roce 1969 se stal ředitelem Okresního muzea v Blansku jeho zásluhou 
byly jako první otevřeny dvě stálé expozice, které se nejvíce týkaly historie Blanska – „Moravský kras krásný a tajemný“ a „Blanenská umělecká litina“. Za svůj život napsal velké množství článků, recenzí, publikací a překladů. Přeložil také díla Jindřicha Wankla například Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Zemřel 14. listopadu 2007 v Adamově.


Yvetta Hlaváčová

Narodila se 26. května 1975 v Blansku. Plavání se začala věnovat již v šesti letech. Za svou kariéru se stala několikrát mistryní, získala nespočet medailí a pokořila mnoho rekordů. Mezi nejznámější počin patří přeplavání Lamanšského průlivu, a to celkově třikrát. Plaveckou kariéru ukončila v roce 2008 ve věku 33 let. V současnosti žije se svou rodinou ve Španělsku.


Zbyšek Něčas

Narodil se 6. března 1921 v obci Lazy u Orlové. S rodinou se během svých středoškolských let přestěhoval do Sloupu. Od dětství měl snem stát se pilotem. V srpnu 1939 odcestoval do Anglie na dvoutýdenní studentské vízum ašak po vypuknutí druhé světové války tam již zůstal. V roce 1940 se přihlásil do britského královského letectva, absolvoval kurz palubních radiotelegrafistů a tlumočil pro československé jednotky. V roce 1941 začal sloužit u britské 68. noční stíhací perutě jako radarový operátor. Za své činy získal řadu vyznamenání. Zemřel 15. března 2018.


Zdeněk Klíma

Narodil se 24. září 1891 v Blansku. Pracoval jako soukromý učitel hry na klavír v Blansku. Po vypuknutí první světové války bojoval zprvu jako příslušník rakousko-uherské armády. Poté v roce 1918 vstoupil do ruské legie. Absolvoval strastiplnou cestu zpět do vlasti po tzv. Transsibiřské magistrále s mnoha boji a četnými zastávkami v ruských městech a obcích na dálném východě. Do rodné vlasti se vrátil v létě 1920 a přivezl si s sebou svoji ženu Xenii. V meziválečném období zastával funkci sokolského starosty v Blansku a řadu let působil jako předseda zdejší jednoty Československé obce legionářské. Po vypuknutí 2. světové války vstoupil do odboje a stal se členem organizace Obrana národa. Dne 29. listopadu 1941 byl zatčen gestapem, zemřel 18. července 1942 v Osvětimi.


Zdeněk Špíšek

Narodil se v roce 1987. Povoláním botanik a geomorfolog, vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vede spolek Stromy pro Moravský kras, který pod jeho odborným vedením vrací do krajiny staré ovocné odrůdy stromů. Zasloužil se také o záchranu krajových odrůd jeřábu oskeruše, které byly letos v říjnu vysazeny dobrovolníky mezi obci Vavřinec a Sloup.


Zdeněk Táborský

Narozen 2. prosince 1920 v Adamově. Vynikající malíř a kreslíř na svých obrazech zachytil převážně přírodu Blanenska, zejména Moravského krasu. Je znám především obrazem „Vojtíška na paty“ a „Galerií na plotě“ obrazům rozvěšeným na plotě jeho domu u vjezdu do Blanska, které lákaly turisty i místní dlouhá desetiletí. Zemřel 2. února 1992.